Triển lãm “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp”

10-04-2024, 11:41

Ngày 10/4, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp”. Đây là một trong những những hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thiết thực, làm phong phú thêm các hoạt động trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Xem thêm