Trình Thủ tướng phê duyệt mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

14-06-2024, 07:10

Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng, hoàn thành cuối năm 2025. Đó là nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm