Trở về Trung thu xưa

24-09-2023, 06:36

chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày Tết Trung thu một dịp lễ không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn đều mong đợi. Theo thời gian cùng với sự thăng trầm và phát triển, ngày Tết này đã có nhiều thay đổi. Dù vậy, Tết Trung thu xưa vẫn có một sức hút đặc biệt để những người trẻ tuổi hôm nay tìm về trải nghiệm và khám phá.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Du lịch

Xem thêm