|Trực tiếp| Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

15-01-2024, 07:50

Sáng 15/01/2024, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Võ Văn Thưởng

Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Chính

Vương Đình Huệ

Xem thêm