Trung Quốc nỗ lực cứu trợ các tỉnh lũ lụt

23-06-2024, 08:07

Tình trạng mưa lớn dai dẳng suốt hai tuần qua vẫn tiếp diễn tại miền Nam Trung Quốc trong ngày hôm qua. Dù nước đã rút tại một số nơi, song tại nhiều khu vực mực nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, đe dọa tới người dân sở tại.

Xem thêm