Trường Nguyễn Siêu nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

18-02-2023, 21:51

Ngày 18/2 tại Hà Nội, Trường Nguyễn Siêu đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nguyễn Siêu là 1 trong 4 trường dân lập đầu tiên của cả nước, góp phần đặt nền móng phát triển cho hệ thống giáo dục ngoài công lập.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm