Truy vết dòng tiền bán hàng Online

06-07-2022, 07:12

Cục Thuế TPHCM cho biết, thời gian qua, đã phối hợp với một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị cung cấp dữ liệu dòng tiền giao dịch chuyển từ nước ngoài về cho các tổ chức, cá nhân trong nước có nhận thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Apple, Netflix, do cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số.

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Nhịp sống Online

Xem thêm