Tư duy mới trong bảo tồn di sản

22-11-2023, 06:49

Mỗi di sản dù là sở hữu nhà nước hay tư nhân đều là báu vật của quốc gia. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản nằm dưới sự quản lý của nhà nước – đó là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng, một di sản chỉ có thể phát huy được hết giá trị của nó khi nó đến được với mọi người dân và tất cả mọi người đều cảm nhận được giá trị của di sản. Từ cách tiếp cận đó, nhiều quốc gia đã tách 2 chức năng: quản lý nhà nước và vận hành, thu phí trao cho doanh nghiệp hay chủ sở hữu di sản đó. Tại Việt Nam, một số mô hình phối hợp như vậy trong quản lý di sản đã và đang mang lại hiệu quả tích cực.

Chương trình

Chuyện hôm nay

Giá trị Việt

Xem thêm