Tự hào dân công hỏa tuyến trên chiến trường Điện Biên

15-04-2024, 18:42

Góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu vào ngày 7/5/1954, có công sức của hàng vạn lượt thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, ngày đêm vận tải lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, PVTHTT đã có cuộc gặp gỡ, tri ân những người làm nhiệm vụ dân công hỏa tuyến năm xưa.

S Việt Nam

Sơn La

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Hào khí Điện Biên

Xem thêm