Tuần phim miễn phí 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

25-02-2023, 07:28

Lễ khai mạc Tuần phim miễn phí "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)" sẽ diễn ra vào 19h tối 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).

Xem thêm