Tuyên Quang nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC cho học sinh, sinh viên

16-04-2024, 17:08

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Xã hội

Xem thêm