Tỷ lệ hiến tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới

17-05-2024, 18:06

Công nghệ ghép tạng của Việt Nam ngang tầm các nước, nhưng tỷ lệ đăng ký hiến và ghép tạng từ người chết não thấp nhất thế giới. Đây là thông tin được đưa ra tại Lễ phát động “đăng ký hiên tặng mô, bộ phận cơ thể người” và quyết định thành lập “chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam” diễn ra sáng 17/5 tại tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm