U Minh Thượng xin hỗ trợ 3,4 tỷ đồng phòng chống thiên tai

23-04-2024, 11:41

Huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh xin kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tu sửa, xử lý, xây dựng khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

S Việt Nam

Kiên Giang

Xã hội

Xem thêm