U Minh Thượng tăng cường phương án phòng chống cháy rừng

07-04-2024, 13:49

Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có diện tích hơn 8.000 ha. Hiện tại, nhiều khu vực trong vườn có các lớp thực bì dày và khô, cộng với thời tiết nắng nóng rất dễ xảy ra cháy rừng. Bởi vậy, Ban quản lý Vườn Quốc gia đã tạm dừng hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, đồng thời triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

S Việt Nam

Kiên Giang

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm