Ứng dụng công nghệ cảnh báo phòng cháy chữa cháy

10-04-2024, 20:23

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên cả nước, Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an; Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Công ty cổ phần viễn thông VTC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số lĩnh vực truyền tin cảnh báo sự cố trong công tác PCCC.

Xem thêm