Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng

18-05-2023, 18:59

Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch 25 triệu khách hàng thông tin tín dụng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác. Thông tin này được đưa ra tại sự kiện Ngày chuyển đổi ngành Ngân hàng năm 2023 với Chủ đề thông điệp “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”, diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Xem thêm