Vai trò của Ngoại ngữ trong kỳ thi tại các nước

28-02-2024, 06:50

Việc các trường đẩy mạnh các phương thức tuyển sinh bằng chứng chỉ IELTS sẽ tạo ra những lợi thế không đồng đều. Để tránh việc tạo gánh nặng cho học sinh và phụ huynh khi phải dồn sức lực ôn luyện trong một thời gian ngắn gây mất cân bằng kiến thức, các chứng chỉ tiếng Anh hay ngoại ngữ chỉ nên là điểm cộng thêm trong các kì thi quan trọng. Thay vào đó, các trường học sẽ khuyến khích học ngoại ngữ để có thêm các kĩ năng mềm hữu ích cho học sinh bên cạnh kiến thức văn hóa.

Thế giới

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm