Vì sao người nhận BHXH một lần tăng cao

26-04-2022, 21:00

Việc gia tăng số người nhận BHXH một lần trong thời gian gần đây là một thực tế rất đáng lo ngại. Không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia khi mà những năm tới dân số nước ta đang bắt đầu già hóa. Tuy vậy, với rất nhiều lao động cuộc sống đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhận BHXH một lần cũng chỉ là bất đắc dĩ bởi "cái khó bó cái khôn".

Xem thêm