Việt kiều thuận lợi mua nhà, kiều hối tăng mạnh

31-03-2024, 11:53

Việc mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai mới 2024 được cho là tín hiệu vui cho thị trường BĐS cũng như cộng đồng kiều bào. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi dòng kiều hối trong năm 2023 đạt mức hơn 16 tỷ USD, tăng mạnh 32% so với năm 2022. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn tại TP.HCM. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm