Việt Nam cần nghiên cứu định giá carbon

14-11-2023, 17:06

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất đã có hiệu lực vào đầu tháng 10/2023. Đây là cơ chế được thiết kế để cân bằng chi phí carbon cho các nhà sản xuất dù ở trong hay ngoài EU. Tuy nhiên, cơ chế carbon sẽ tạo thêm chi phí đáng kể đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu, đặc biệt là nhóm các sản phẩm như xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện năng và hydro.

Xem thêm