Việt Nam-Cuba lấy quan hệ hai Đảng làm nền tảng chính trị

04-05-2023, 20:27

Sáng 4/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba, do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  dẫn đầu

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm