Vĩnh Phúc xác định trách nhiệm vụ sập kè sông Phó Đáy

08-01-2024, 18:30

Liên quan đến sự cố sập kè sông Phó Đáy xảy ra cuối tháng 6/2023, tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản nêu rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và xác định trách nhiệm chính thuộc về đơn vị thi công.

S Việt Nam

Vĩnh Phúc

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm