Vui hội Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào

30-03-2024, 12:05

Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) của dân tộc Lào được tổ chức vào ngày 14 và 15 âm lịch tại bản Nà Vàn (xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Từ đời xa xưa, người Lào rất coi trọng nước, nước là nhu cầu sống thiết yếu của con người và vạn vật. Từ ý nguyện ấy, dân tộc Lào đã nương tựa vào “phà”, “đin” (nghĩa là trời - đất) để cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc, vạn vật tốt tươi. Đây là nguồn gốc hình thành, lưu truyền tục cầu mưa của dân tộc Lào và được gọi là Lễ hội Bun Vốc Nặm hay Lễ hội té nước.

S Việt Nam

Lai Châu

Địa phương

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm