Vùng núi Quảng Bình sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

29-09-2023, 08:27

Huyện miền núi Tuyên Hóa là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, địa bàn có nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến khu vực dân cư, gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó với các tình huống, huyện đã chú trọng xây dựng các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

S Việt Nam

Quảng Bình

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm