WB hạ dự báo tăng trưởng khu vực Mỹ Latinh và Caribe

11-04-2024, 18:06

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay, từ mức 2,3% xuống còn 1,6%. Như vậy, khu vực Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục “tụt hậu” về tốc độ tăng trưởng kinh tế so với các khu vực khác trên thế giới.

Xem thêm