WB tăng ngân sách cho chống biến đổi khí hậu

02-12-2023, 06:39

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua cho biết sẽ tăng mức chi tiêu hằng năm cho các dự án liên quan đến khí hậu lên 45% tổng ngân sách giai đoạn 2024-2025, từ mức 35% hiện nay. Đây là một phần nỗ lực của WB trong việc cải tổ chính sách để giúp các nước ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Xem thêm