Xác minh phản ánh cơ sở nuôi trùn quế gây ô nhiễm môi trường

11-04-2024, 13:35

Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bài viết “Bãi chứa rác thải công nghiệp “núp bóng” cơ sở nuôi trùn quế”, phản ánh một cơ sở mang danh nghĩa là nuôi trùn quế ở xã An Hòa, huyện Tam Nông đã hợp thức hóa việc tiếp nhận, xử lý vỏ xoài, hạt xoài với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý vấn đề này.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm