Xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

08-12-2023, 14:46

Tỉnh Quảng Bình phấn đấu đến ngày 31/12 sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông đoạn đi qua địa bàn. Hiện các địa phương đang gấp rút xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Xem thêm