Xây dựng cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

02-04-2024, 17:34

Sáng 2/4 tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại dân nhân phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”.

Xem thêm