Xòe Thái - Nét văn hóa của người Tây Bắc

09-05-2024, 08:06

Ngược lên Tây Bắc, đến với Điện Biên trong các dịp lễ, hội du khách sẽ được đắm say trong điệu xòe Thái cùng sự rộn ràng của tiếng trống, tiếng chiêng. Đây là một di sản thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Thái và là sợi dây kết nối cộng đồng. Việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại này đang được các cấp, ngành và chính những người dân bản địa quan tâm chú trọng nhằm xây dựng xòe Thái thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút du khách mỗi khi đến với Điện Biên.

S Việt Nam

Điện Biên

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc

Xem thêm