Xuất khẩu dệt may có nhiều khởi sắc

23-06-2024, 06:22

Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thị trường xuất khẩu ngành dệt may khởi sắc, hầu hết các doanh nghiệp dệt may của Vinatex đã ký được đơn hàng đến hết tháng 9 và tháng 10 năm nay và tiếp tục đàm phán ký kết đơn hàng hết năm.

Xem thêm