Xuất khẩu rau quả vượt 1 tỷ USD

18-04-2024, 13:52

Xuất khẩu  hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 3 đạt 470 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,28 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm