Xuất khẩu tháng đầu tiên của năm tăng mạnh

13-02-2024, 06:36

Tháng đầu tiên trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Xem thêm