Xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động

14-03-2024, 08:33

Hiện nay, với sự trở lại của các đơn hàng, cùng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là khá lớn, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề này. Để đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, Bắc Giang đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

S Việt Nam

Bắc Giang

Kinh tế

Xem thêm