Xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà gắn với các tour du lịch

27-05-2024, 17:44

Ngày 27/5, tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Hải Dương), UBND huyện Thanh Hà đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình vải thiều Thanh Hà hành trình cùng các tour du lịch năm 2024.

Xem thêm