Xuyên Tết thi công cao tốc Bắc - Nam

11-02-2024, 11:45

Nhiều người trong chúng ta đang được đón cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân, thì trên các công trường dự án cao tốc Bắc Nam, không khí thi công vẫn hết sức tích cực, khẩn trương. Tinh thần thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết đã được thực hiện trong nhiều năm nay góp phần đảm bảo tiến độ của các dự án giao thông trọng điểm. Sau đây là ghi nhận tại công trường dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Xem thêm