Yên Bái kịp thời tháo gỡ tình trạng thiếu gạo cho các trường bán trú

01-04-2024, 13:51

Nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu gạo trong các trường bán trú có học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngay sau khi hoàn thành xong các thủ tục đấu thầu, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã triển khai công tác cấp gạo ăn cho các trường bán trú trên địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái.

S Việt Nam

Yên Bái

Xã hội

Giáo dục

Xem thêm