Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang, kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú và các trường, điểm trường Tiểu học, Trung học Cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 775/QĐ/TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017-2020, các bị can Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Hành vi sai phạm của các bị can được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền lớn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.