Chú thích ảnh
Đường sắt tăng chuyến tàu phía Bắc phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới xuất phát tại ga Hà Nội có tàu QB1 các ngày 26, 27/4/2024; xuất phát tại ga Đồng Hới có tàu QB2 các ngày 30/4, 1/5/2024.    

Tuyến Hà Nội - Vinh xuất phát tại ga Hà Nội có các tàu NA3, NA7 các ngày 26, 27/4/2024, tàu SE35 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5/2024. Xuất phát tại ga Vinh có tàu SE36 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5/2024; các tàu NA4, NA14 các ngày 30/4, 1/5/2024. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa xuất phát tại ga Hà Nội có tàu TH1 ngày 27/4/2024; xuất phát tại Thanh Hóa có tàu TH2 các ngày 30/4, 1/5/2024.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai xuất phát ga Lào Cai có tàu SP2 các ngày 30/4, 1/5/2024. Ngừng chạy tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội và tàu SP10 xuất phát ga Lào Cai các ngày 30/4, 1/5/2024. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, xuất phát ga Hà Nội có tàu LP9 các ngày 27, 28/4/2024; xuất phát ga Hải Phòng có tàu LP10 các ngày 30/4, 1/5/2024, tàu HP4 ngày 1/5/2024.

Ngành Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như: Giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi...

Trước đó, đường sắt mở bán vé các chuyến tàu chạy thường xuyên dịp lễ 30/4, 1/5. Trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có bốn đôi tàu khách Thống nhất: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; một đôi tàu Hà Nội - Đà Nẵng SE19/SE20. Tuyến Hà Nội - Vinh có đôi tàu NA1/NA2; tuyến Hà Nội - Hải Phòng có bốn đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Tại miền Trung, ngành Đường sắt tổ chức chạy tàu khu đoạn thường xuyên giữa Huế - Đà Nẵng với hai đôi tàu HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 phục vụ du khách thưởng ngoạn phong cảnh đèo Hải Vân, xem biểu diễn ca nhạc trực tiếp và thưởng thức ẩm thực xứ Huế trên tàu.