Liên quan đến Dự án Khu Thương mại - Du lịch và KĐTM phía Đông, thành phố Hải Dương đã được Truyền hình Thông tấn phản ánh trong phóng sự “Hải Dương: Hơn 10 năm bỏ lửng gần 10 nghìn mét vuông đất” mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và thành phố Hải Dương vào cuộc giải quyết khó khăn, vướng mắc về quy hoạch xây dựng, đất đai đối với Lô O.28. Đây cũng là lô đất đã được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chuyển nhượng cho 8 hộ dân từ năm 2010. Trong đó có 2 hộ dân được cấp sổ đỏ, 6 hộ còn lại thì 5 hộ đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho nhà nước và đang “bị treo” quyền cấp sổ đỏ với lý docử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch” từ năm 2010.

Ô đất O.28 Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

 

Cụ thể, tại văn bản 130/TB-VP, ban hành ngày 06/10/2022, Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo: Sở Xây dựng rà soát, đánh giá chi tiết về quy hoạch xây dựng tại Lô O.28 thuộc Dự án Khu Thương mại - Du lịch và KĐTM phía Đông, thành phố Hải Dương từ quy hoạch ban đầu (năm 2002) đến nay; quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch; làm rõ nội dung, nguyên nhân, lý do của từng lần điều chỉnh; chủ trì cùng UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng tại Lô O.28 trong giai đoạn tới;

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tổng thể về quản lý, sử dụng đất đai Lô O.28: nguồn gốc, loại đất cụ thể, thời hạn sử dụng đất, việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Đồng thời, tham mưu đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn tới, phương án giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát toàn bộ trình tự pháp lý, hồ sơ liên quan đến Lô O.28; làm rõ tính pháp lý về chủ sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể từng hợp đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thu, nộp tiền chuyển nhượng quyền sử dựng đất,… Xác định tính hợp pháp, chưa hợp pháp của từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể; đề xuất phương án giải quyết cụ thể;

Thông báo Kết luận 130/TB-VP cũng nêu rõ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ về đầu tư, làm rõ cơ chế thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội liên quan đến Lô O.28;

Bên cạnh đó, giao UBND thành phố Hải Dương làm rõ việc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội ký hợp đồng, thu tiền của các hộ liên quan đến Lô O.28. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan đề xuất phương án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tại Lô O.28; tiếp thu ý kiến các sở ngành tham gia đẻ hoàn thiện báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc Lô O.28. Làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, các cơ quan liên quan để thu thập, tiếp nhận hồ sơ, cung cấp cho các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cung cấp các hồ sơ cho các cơ quan rà soát trước ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Về các vấn đề trên, Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành gửi báo cáo rà soát về UBND thành phố Hải Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2022. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 18/10/2022; UBND thành phố Hải Dương tiếp thu ý kiến các sở, ngành đề xuất phương án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tại Lô O.28; đề xuất phương án (cụ thể, chi tiết) xử lý vướng mắc Lô O.28; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch xây dựng tại khu vực này của UBND tỉnh Hải Dương nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân. Các hộ dân tại Lô O.28 mong muốn UBND tỉnh và các Sở, ngành sẽ sớm đưa ra được phương án quy hoạch cụ thể và quy hoạch thay thế (nếu có), cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Đây cũng là mong muốn của bất kỳ người dân nào khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai nói chung trong bối cảnh chờ đợi hơn 10 năm để có được một phán quyết của cơ quan chức năng.

Dự án Khu Thương mại - Du lịch và KĐTM phía Đông, thành phố Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch từ 1/2002 với tổng diện tích quy hoạch 43.899m2, trong đó có diện tích hỗn hợp 10.699m2 được chia thành 02 ô với quy mô xây dựng dự kiến bố trí 2 công trình cao khoảng 18 tầng.

Tháng 6/2005, UBND tỉnh Hải Dương điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000, theo đó điều chỉnh lô đất này theo hướng: Giảm diện tích đất hỗn hợp còn 9.220,4m2 và chia thành 4 ô, chiều cao công trình trong mỗi lô đất là 5 tầng.

Đến tháng 2/2009 UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; trong đó khu đất hỗn hợp có diện tích 9.220,4m2 được được chia thành 8 ô, quy mô xây dựng công trình vẫn giữ nguyên 5 tầng.

Sau quyết định trên, Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Dương đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 8 ô đất trên cho các hộ dân. Đến nay, sau hơn một thập kỷ qua đi mới chỉ có 2 ô đất được UBND TP Hải Dương cấp GCN QSD đất, các ô đất còn lại bị “treo” quyền cấp GCN QSD đất khiến họ nhiều lần kiến nghị lên UBND thành phố Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan TW để giải quyết và bảo đảm quyền lợi của mình./.