Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Văn Bắc đã vi phạm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính ngân sách Nhà nước tại cơ quan.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh vì những vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác.
Đối với ông Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất biểu quyết xử lý với hình thức cảnh cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Bắc. Hai Phó Giám đốc của Sở này bị buộc thôi việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Tư pháp bằng hình thức cảnh cáo./.