Ngày 1/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm.

Các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức công khai với 45/46 phiếu đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kết quả biểu quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Trước đó, ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định 1106/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 11 nghị quyết mang tính cấp bách liên quan đến việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án, việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh, điều chỉnh nội dung Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên và các lĩnh vực đất đai, môi trường có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, cho biết thời điểm hiện tại đã bước sang quý cuối cùng của năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tình hình đầu tư, xây dựng và giải ngân các nguồn vốn chưa có tín hiệu tốt. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, quyết liệt sẽ khó để hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chung của năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo, kịp thời và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát ý kiến thẩm định của các bộ, ngành Trung ương để thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và huy động nguồn lực đảm bảo triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, chất lượng./.