Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp

Là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Viện nghiên cứu Khởi nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực phát triển khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp. Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tư vấn, thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng:  Đào tạo là nhiệm vụ quan trọng nhất và là trái tim trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Viện Nghiên cứu khởi nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi học thuật, tổ chức tập huấn thông qua nhiều hình thức. Thúc đẩy và kết nối xây dựng mạng lưới chuyên gia đào tạo khởi nghiệp.

Ngay sau Lễ ra mắt, TS. Đinh Việt Hòa thay mặt Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia công bố báo cáo khung chỉ số thúc đẩy khởi nghiệp; Xác định tiêu chuẩn và tiêu chí khảo sát và tính toán chỉ số khởi nghiệp quốc gia gồm 14 tiêu chuẩn, 88 tiêu chí và 256 biến đo lường.

 

Theo lộ trình, trong năm 2024, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp sẽ cho ra mắt báo cáo khởi nghiệp quốc gia lần đầu tiên, cũng như báo cáo khởi nghiệp cấp tỉnh (chỉ áp dụng với Quảng Nam). Những năm sau này, báo cáo sẽ mở rộng ra môi trường khởi nghiệp cụ thể của tất cả tỉnh thành trên cả nước, cũng như báo cáo riêng trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, báo cáo góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ; thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam; đồng thời thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp./.

Hữu Lung/VNews