20/12/2020, 08:10

Trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến “Vai trò thay đổi của Việt Nam trong thế giới đương đại: hướng tới Đại hội ĐCSVN lần thứ XIII”, do Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg LB Nga vừa tổ chức.