01/05/2021, 19:10

Tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang có chiều hướng tạm lắng khi số ca mắc mới duy trì ở mức hai chữ số trong 5 ngày qua, cho thấy các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ cùng sự tuân thủ của người dân bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, Lào cũng thông báo việc 38 người Việt Nam có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19 chỉ trong 1 ngày