10 năm tôn vinh các nhà khoa học

15-05-2024, 11:31

Với 18 giải chính và 4 giải cho nhà khoa học trẻ đã trao trong 10 năm qua, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã trở thành một trong những Giải thưởng khoa học uy tín tại Việt Nam, từng bước khẳng định vai trò quan trọng của các nhà khoa học Việt Nam trong sự phát triển của đất nước. Các công trình nghiên cứu đạt giải không chỉ thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực của các nhà khoa học mà còn mang lại những ứng dụng thực tiễn và tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm