1001 rùa gốm kêu gọi bảo tồn rùa biển

16-06-2024, 08:40

Ngày 16/6 hàng năm được chọn là Ngày rùa biển thế giới. Hưởng ứng ý nghĩa ngày này và kêu gọi hành động bảo vệ các loài ruà biển, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm mang tên “Phiêu”. Đây là triển lãm sắp đặt 1001 rùa biển bằng gốm mà nghệ sĩ thị giác Cao Thanh Thà gửi đến công chúng câu chuyện phiêu lưu của loài rùa biển và những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn loài động vật nằm trong Sách đỏ quốc tế này.

Văn hóa - Giải trí

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm