14 địa phương hoàn thành phát hành HĐĐT bán lẻ xăng dầu

27-03-2024, 06:54

Căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với quy định về hóa đơn điện tử của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, các cửa hàng phải xuất hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu.

Xem thêm