Rút giấy phép cây xăng không xuất hóa đơn từng lần trong tháng 3

04-03-2024, 07:04

Liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán tại các cửa hàng xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ thu hồi giấy phép trong tháng 3.

Xem thêm