Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong dịp Tết

05-02-2024, 08:14

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh, phân phối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết.

Xem thêm